Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Η μέτρηση ισχύος ενός ψηφιακού διαύλου διαφέρει από την κατακόρυφη κλίμακα στον αναλυτή φάσματος. Γιατί?


Η ισχύς ενός ψηφιακού καναλιού υπολογίζεται χρησιμοποιώντας αλγορίθμους που αξιολογούν την ενέργεια που λαμβάνεται στο εύρος ζώνης του. Το αποτέλεσμα αυτού του υπολογισμού θα διαφέρει από την κατακόρυφη κλίμακα, ανάλογα με το εύρος ζώνης σήματος. Όσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ζώνης, τόσο πιο διαφορετική είναι αυτή η τιμή. Πώς υπολογίζεται αυτή η μέτρηση; Πώς η Promax εγγυάται και βελτιώνει την ακρίβειά της;

Η κατακόρυφη κλίμακα δεν δείχνει την ισχύ του ψηφιακού καναλιού

Το παρακάτω σχήμα απεικονίζει το φάσμα ενός ψηφιακού καναλιού. Φαίνεται ότι ο ψηφιακός δίαυλος έχει κατά προσέγγιση ισχύ 40 dB μV, αλλά μόνο με οπτικό τρόπο! Θα ήταν λάθος να υπολογίσουμε ότι αυτά τα 40 dB μV αντιπροσωπεύουν τη μέτρηση ολόκληρου του καναλιού, επειδή στην πραγματικότητα είναι μόνο η ισχύς που λαμβάνεται στο σημείο όπου βρίσκεται ο δρομέας. Ο δρομέας μετράει την ισχύ σε ένα τμήμα 100 kHz (εξαρτάται από το φίλτρο ανάλυσης) ενώ το κανάλι καταλαμβάνει πολύ μεγαλύτερη περιοχή συχνοτήτων, η οποία σε αυτή την εικόνα είναι 8 MHz.


Θα ήταν λάθος να εκτιμήσουμε ότι αυτός ο ψηφιακός δίαυλος έχει ισχύ 40 dBμV λαμβάνοντας ως αναφορά την κατακόρυφη κλίμακα στο γράφημα.

Έτσι υπολογίζεται η ισχύς του καναλιού

Προκειμένου να υπολογιστεί η ισχύς ενός ψηφιακού καναλιού, το φασματικό εύρος ζώνης του χωρίζεται σε μεγάλο αριθμό τμημάτων. Η ισχύς κάθε τμήματος μετράται (σε ​​γραμμικές μονάδες) και στη συνέχεια όλα προστίθενται για να αποκτήσουν μια τελική τιμή.spectrum-samplesΗ τιμή RMS κάθε μετρημένου τμήματος είναι η πραγματική ισχύς του ψηφιακού καναλιού

 

Για να πραγματοποιήσει μια μέτρηση όπως περιγράφηκε παραπάνω, η PROMAX έχει εφαρμόσει εξελιγμένους αλγορίθμους για την επεξεργασία ψηφιακού σήματος, προκειμένου να επιτευχθεί ένα γρήγορο και ακριβές φάσμα στο πεδίο συχνοτήτων. Αυτό το φάσμα είναι το βασικό εργαλείο μέτρησης LEVEL, POWER και C/N με την ακρίβεια και την ταχύτητα που μπορούν να μετρήσουν μόνο τα πεδιόμετρα της Promax, τα οποία διαθέτουν μια μεγάλη ποικιλία φίλτρων ανάλυσης που μπορεί να εφαρμόσει ο χρήστης προκειμένου να αντιμετωπίσει πολλές συγκεκριμένες καταστάσεις.

Έτσι λειτουργούν οι αναλυτές χαμηλού κόστους

Στα παραπάνω, περιγράψαμε με ποιο τρόπο τα πεδιόμετρα PROMAX υπολογίζουν την ισχύ ενός ψηφιακού σήματος ενσωματώνοντας πολλά τμήματα κατά μήκος του εύρους ζώνης του καναλιού, προκειμένου να αποκτήσουν μια ακριβή τιμή σε όλες τις περιπτώσεις. Αυτό γίνεται επειδή το σήμα του καναλιού δεν είναι ποτέ τέλειο, καθώς μπορεί να εμφανίζει στρεβλώσεις λόγω παρεμβολών, ηχώ, βλάβες στην εγκατάσταση SMATV κλπ.

 


Μέθοδος μέτρησης πεδιόμετρου χαμηλού κόστους ( αριστερά ) και πεδιόμετρου PROMAX ( δεξιά ).
Ο αναλυτής χαμηλού κόστους υποθέτει ότι το κανάλι είναι σταθερό και τέλειο.
Ο αναλυτής PROMAX πραγματοποιεί δειγματοληψία του καναλιού για να λάβει την πραγματική μέτρηση.

 

Τα πεδιόμετρα χαμηλής κατηγορίας, συχνά υποθέτουν ότι το φάσμα σήματος είναι επίπεδο, χωρίς να υπάρχουν διαταραχές και έτσι λαμβάνουν ένα μόνο τμήμα εκτιμώντας ότι το υπόλοιπο του καναλιού έχει το ίδιο επίπεδο ισχύος, απορρίπτοντας τα άλλα τμήματα, τα οποία συνήθως έχουν διαφορετικά επίπεδα ισχύος.

Πηγή: https://www.iptvsat.gr