Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Φτηνά πεδιόμετρα – 6 ατέλειες που κανείς δεν σας λέει


Ένα φθηνό πεδιόμετρο με τα ίδια χαρακτηριστικά με ένα επαγγελματικό, σε κλάσμα της τιμής; Τέτοιες υποσχέσεις είναι ύποπτες: Η τεχνολογία που βρίσκεται στους αναλυτές PROMAX δεν μπορεί να υλοποιηθεί σε φθηνό εξοπλισμό.

promaxelectronics-quality-price

 

Προστασία από παρεμβολές RF

Οι αναλυτές RANGER της PROMAX μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοντά σε repeaters ή σταθμούς βάσης τηλεφωνίας, επειδή διαθέτουν ολοκληρωμένη προστασία που θωρακίζει τη συσκευή από παρεμβολές ραδιοσυχνότητας.

Πρόκειται για μια ελαφριά θωράκιση αλουμινίου που εφαρμόζεται με υψηλή τεχνική κενού που καλύπτει και προστατεύει ολόκληρο το ηλεκτρονικό σύστημα του αναλυτή, έτσι ώστε οι παρεμβολές RF να μην επηρεάζουν την ακρίβεια των μετρήσεων.

promaxelectronics-rf-shielding
Προστασία από παρεμβολές RF των αναλυτών PROMAX

 

Γρήγορη δημιουργία αναφορών μέτρησης – μόνο ένα κλικ

Χρησιμοποιώντας τους αναλυτές PROMAX είναι δυνατή η γρήγορη δημιουργία αναφορών μέτρησης, χάρη στο σύστημα αυτόματων μετρήσεων (Datalogger) και στο λογισμικό NetUpdate (που επιτρέπουν τη δημιουργία αναφορών με ένα μόνο κλικ ).

Ένας φτηνός αναλυτής που απαιτεί την καταγραφή των μετρήσεων σε ένα χαρτί (ή τη χρήση στιγμιότυπων οθόνης) για να παραχθεί χειροκίνητα ένα report είναι χάσιμο χρόνου.

 

Τριπλή, πιστοποιημένη ακρίβεια μέτρησης

Κατά τη διάρκεια της γραμμής παραγωγής των πεδιόμετρων, στη PROMAX εφαρμόζουμε ξεχωριστή βαθμονόμηση συχνότητας και στάθμης σε κάθε μονάδα για αντιστάθμιση των περιθωρίων σφάλματος που μπορεί να παράγουν τα ηλεκτρονικά μέρη.

Αργότερα, κατά την κανονική χρήση του οργάνου σε περιβάλλοντα εργασίας, το εσωτερικό λογισμικό εφαρμόζει έναν αλγόριθμο που αντισταθμίζει τις μετρήσεις για να διορθώσει το σφάλμα που μπορεί να προκληθεί από τις θερμικές αλλαγές που αντιμετωπίζει το ηλεκτρονικό σύστημα.

promaxelectronics-calibration
Τα πεδιόμετρα PROMAX είναι βαθμονομημένα σε συχνότητα και στάθμη, καθώς και αντισταθμισμένα στη θερμοκρασία

 

Κατά τη διάρκεια της ζωής του, το πεδιόμετρο υπόκειται σε χτυπήματα και δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες που επηρεάζουν τα ηλεκτρονικά του, αυξάνοντας έτσι τα περιθώρια σφάλματος μέτρησης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο στη PROMAX προτείνουμε να καλιμπράρουμε εκ νέου κάθε χρόνο τα πεδιόμετρα και να παρέχουμε το πιστοποιητικό βαθμονόμησης, έτσι ώστε να εγγυηθούμε την αξιοπιστία των μετρήσεων.

 

Οι αναλυτές PROMAX δεν βασίζονται σε εμπορικούς δέκτες
… διαφορετικά θα κληρονομήσουν τους περιορισμούς υλικού κάθε κατασκευαστή και δεν θα είναι εφικτές σημαντικές μετρήσεις για τους εγκαταστάτες, όπως τα echos ή ο λόγος Carrier To Noise (C / N).

 

Επαγγελματικός αναλυτής φάσματος γρήγορης σάρωσης

Ο αναλυτής φάσματος πολλών πεδιόμετρων χαμηλού κόστους, δεν εμφανίζεται στα επίσημα βίντεο κάποιων κατασκευαστών, επειδή αυτός είναι ένας τρόπος σκόπιμης απόκρυψης του χαμηλού ρυθμού ανανέωσης.

Ωστόσο, ο αναλυτής φάσματος είναι η πιο χρησιμοποιούμενη λειτουργία σε έναν πεδιόμετρο, επομένως, πρέπει να είναι μια ευέλικτη λειτουργία και ο ρυθμός ανανέωσης πρέπει να είναι υψηλός για να κάνει τη δουλειά του εγκαταστάτη ευκολότερη.

promaxelectronics-fast-sweap-rate
Υψηλός Ρυθμός Σάρωσης στους αναλυτές RANGER της PROMAX

 

Λάβετε υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά !

Τέλος, είναι σημαντικό να αξιολογούνται οι προδιαγραφές των συσκευών πριν από την πραγματοποίηση επένδυσης σε επαγγελματικό εξοπλισμό.

Για παράδειγμα, για όσους εγκαταστάτες πρέπει να ασχοληθούν και με την καλωδιακή τηλεόραση εκτός από την επίγεια και δορυφορική, είναι απαραίτητο για τον εξοπλισμό τους να συμπεριλάβει το κανάλι επιστροφής της καλωδιακής τηλεόρασης (CATV return path). Με άλλα λόγια, ο εξοπλισμός πρέπει να είναι σε θέση να λειτουργεί σε εύρος συχνοτήτων από 5 έως 2150 MHz.

promaxelectronics-standards
Οι τεχνικές προδιαγραφές του φθηνού εξοπλισμού, δεν προσεγγίζουν αυτές του επαγγελματικού εξοπλισμού

 

Πηγή: https://www.iptvsat.gr