Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Τι είναι η μέτρηση Link Margin


Το Link Margin είναι μια μέτρηση που δείχνει πόσο MER μπορεί να χάσει ένα ψηφιακό κανάλι πριν καταστεί αδύνατο να "κλειδώσει". Αυτό συμβαίνει όταν η μέτρηση Link Margin είναι ίση, πολύ κοντά ή κάτω από το μηδέν και ο διορθωτής σφάλματος αποκωδικοποιητή δεν είναι σε θέση να ανακτήσει τα δεδομένα που χάθηκαν κατά τη μετάδοση.

Οι αναλυτές PROMAX δείχνουν τη μέτρηση Link Margin, ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις οι χρήστες δεν δείχνουν το ανάλογο ενδιαφέρον. Προκειμένου να εκτιμήσει κανείς τη σημασία της εν λόγω μέτρησης, πρώτα πρέπει να κατανοήσει την έννοια της διόρθωσης σφαλμάτων.

Τί είναι η διόρθωση σφαλμάτων;

Η διόρθωση σφαλμάτων είναι το σύνολο των σταδίων που εφαρμόζονται από τους αποκωδικοποιητές ψηφιακής τηλεόρασης για την ανάκτηση δεδομένων. Εφαρμόζονται αρκετοί αλγόριθμοι που αντιστρέφουν τις όποιες αρνητικές επιπτώσεις παρεμβολών, ηχώ, κ.λπ. Χάρη στη διόρθωση σφαλμάτων, η εικόνα και ο ήχος ενός ψηφιακού καναλιού είναι πάντα τέλειοι.

Απλοποιημένο μπλοκ διάγραμμα ψηφιακού δέκτη σε λειτουργία

 

Τί γίνεται εάν η διόρθωση σφαλμάτων δεν μπορεί να ανακτήσει δεδομένα;

Αυτό συμβαίνει στη περίπτωση που το σήμα που φθάνει στον ψηφιακό αποκωδικοποιητή δεν έχει αρκετή ισχύ ή έχει υποβαθμιστεί υπερβολικά και ο χρήστης σταματά να παρακολουθεί την εκάστοτε τηλεοπτική υπηρεσία που λάμβανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.


Μία τέλεια εικόνα (αριστερά) και μία εικόνα με προβλήματα (δεξιά), η οποία είναι πολύ κοντά στο να χαθεί, διότι η διόρθωση σφαλμάτων δεν μπορεί να ανακτήσει δεδομένα

Γιατί το υψηλό Link Margin είναι σημαντικό;

Επειδή όταν μια εγκατάσταση παλιώνει, επεκτείνεται ή επηρεάζεται από τον καιρό, ο δέκτης λαμβάνει σταδιακά χειρότερο σήμα που τελικά μεταφράζεται στη γλώσσα του χρήστη ως "μερικές φορές δεν μπορώ να παρακολουθήσω τηλεόραση".

Link Margin ίσο με 0 (μηδέν) υποδηλώνει ότι εάν το σήμα χάσει περισσότερο MER, τότε η λήψη καναλιού θα είναι αδύνατη. Επομένως, αν και είναι τεχνικά δυνατό να λάβετε το σήμα καναλιού του οποίου το Link Margin είναι μηδέν, είναι επικίνδυνο να ολοκληρώσετε μια εργασία εγκατάστασης ή συντήρησης υπό αυτές τις συνθήκες, επειδή στο παραμικρό πρόβλημα αυτό το κανάλι θα είναι αδύνατο να «κλειδώσει».

Πώς να βελτιώσετε το Link Margin;

Κατά την ανάπτυξη ενός δικτύου διανομής τηλεόρασης, την εγκατάσταση μιας κεραίας ή σε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, το MER (Ρυθμός σφάλματος διαμόρφωσης) των ψηφιακών καναλιών είναι συνήθως ένας πολύ σημαντικός παράγοντας.

Είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικό να δώσετε προσοχή στο Link Margin: Όσο υψηλότερο, τόσο το καλύτερο. Δηλαδή, όσο υψηλότερη η τιμή της συγκεκριμένης μέτρησης, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ανοχή σήματος έναντι στοιχείων που την υποβαθμίζουν.

 

Ένα σωστά εγκατεστημένο δίκτυο διανομής τηλεοπτικού σήματος, μάς γλυτώνει από προβλήματα. Δεν πρόκειται μόνο για αισθητικούς λόγους!

 

Ένας κατάλληλο σετ ενισχυτή, ποιοτική καλωδίωση, ελάχιστος αριθμός ενδιάμεσων συνδέσεων και άλλες καλές πρακτικές, παρέχουν ένα υψηλό Link Margin που θα διασφαλίσει την εγκατάστασή σας έναντι μελλοντικών απωλειών σήματος.

Πηγή: https://www.iptvsat.gr