Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Spectrum Monitoring – Μια νέα τεχνολογία για παρακολούθηση σημάτων


Η παρακολούθηση του φάσματος μας επιτρέπει να εξετάζουμε την ποιότητα των σημάτων RF από οπουδήποτε στον κόσμο και να εντοπίζουμε προβλήματα, παρεμβολές και απροσδόκητες πτώσεις επιπέδων σήματος, να ελέγχουμε την αποτελεσματική χρήση του φάσματος και να ανακαλύπτουμε παραβάσεις και παρατυπίες με βάση φάσματα RF αναφοράς, που λαμβάνονται από ένα δίκτυο συνεχούς λειτουργίας (24/7) εξοπλισμού παρακολούθησης.

Η υψηλή ζήτηση για εύρος ζώνης φάσματος συνοδεύεται από την ανάγκη για παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο του φάσματος RF, για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική χρήση από τους κατόχους του. Υπάρχει μια αυξανόμενη τάση για πλήρως αυτοματοποιημένα συστήματα παρακολούθησης φάσματος και οι ρυθμιστικές αρχές απαιτούν κατανεμημένες πλατφόρμες παρακολούθησης που ελέγχονται από μια κεντρική τοποθεσία.

Τι είναι η παρακολούθηση φάσματος ραδιοσυχνοτήτων;


Η παρακολούθηση του φάσματος συλλαμβάνει, αποθηκεύει και επεξεργάζεται raw δείγματα του φάσματος σε μια ζώνη συχνοτήτων, αναζητώντας προβληματικά μοτίβα, εκλαμβάνοντας συνολικά τη ζώνη σήματος στον χρόνο (αντί να αναλύουμε μεμονωμένα δεδομένα από ένα ή περισσότερα κανάλια).

Πρόκειται για έναν εντελώς νέο τρόπο παρακολούθησης του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων. Μέχρι τώρα, οι τεχνικές παρακολούθησης φάσματος δεν περιελάμβαναν την ανάλυση σημάτων στο σύνολό τους, αλλά την ανάλυση ορισμένων καναλιών για πτώσεις ποιότητας, εμφανίσεις νέων καναλιών (τα οποία θα μπορούσαν να θεωρηθούν πειρατικά ) και ασυνήθιστες διακοπές νόμιμων καναλιών (λόγω πτώσης δικτύου ή άλλων μη εξουσιοδοτημένων εκπομπών).

Παρακολούθηση φάσματος max / min


Αυτή η μέθοδος παρακολούθησης θα προκαλέσει συναγερμό εάν η ζώνη σήματος που λαμβάνεται μέσω RF, ξεπερνά οποιοδήποτε από τα καθορισμένα από το χρήστη όρια (μέγιστο ή ελάχιστο), επιτρέποντας στο σήμα να ξεπεράσει αυτά τα όρια συγκεκριμένες φορές πριν ενεργοποιηθεί ο συναγερμός.

Χωρητικότητα μνήμης: έως έντεκα μήνες δειγμάτων φάσματος χωρίς ανάγκη εξωτερικής αποθήκευσης


Τα συστήματα PROWATCH Neo επιτρέπουν την αποθήκευση έως και έντεκα μηνών ακατέργαστων δειγμάτων φάσματος . Με αυτόν τον τρόπο, όταν εμφανίζεται ένα πρόβλημα, μπορείτε να πλοηγηθείτε στην εξέλιξη του φάσματος RF πριν και μετά τη στιγμή ενεργοποίησης του συναγερμού, βοηθώντας έτσι στην ανάλυση και τεκμηρίωση των αιτίων του συμβάντος που δημιούργησε τον συναγερμό και των συνεπειών που οδήγησε .

Παρακολούθηση φάσματος απόκλισης αναφοράς


Όπως αναφέραμε, στη λειτουργία παρακολούθησης MAX / MIN, ενεργοποιείται ένας συναγερμός κάθε φορά που το λαμβανόμενο σήμα RF ξεπερνά οποιοδήποτε από τα καθορισμένα όρια. Αυτή τη φορά, τα όρια δεν είναι απόλυτα, αλλά σε σχέση με ένα ίχνος φάσματος που θεωρήθηκε ως αναφορά ( μάσκα ), επομένως ορίζουμε ένα περιθώριο ασφαλείας στο οποίο επιτρέπουμε το σήμα RF να μεταβάλλεται.

Παρακολούθηση οκτώ ταυτόχρονων εισόδων RF

Οι κυβερνήσεις και οι αρχές ελέγχου ραδιοφάσματος, μπορούν να επωφεληθούν από τη λύση PROWATCH Neo της PROMAX, μια ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης που μπορεί να τροφοδοτηθεί με έως και 16 σήματα εισόδου RF. Στο παρακάτω video, παρακολουθούμε ταυτόχρονα οκτώ εισόδους:

Η οικονομικά αποδοτική, ευέλικτη εναλλακτική λύση στα συστήματα PROWATCH Neo είναι οι αναλυτές RANGER Neo. Τα συγκεκριμένα πεδιόμετρα ενσωματώνουν τις ίδιες λειτουργίες παρακολούθησης (για μία είσοδο RF), μπορούν να λειτουργήσουν ως επί-τόπου σταθμοί με ροή βίντεο / δεδομένων, και επιπλέον ως φορητοί αναλυτές που λειτουργούν με μπαταρία, επιτρέποντας την πραγματοποίηση επιτόπιων επαληθεύσεων.

Επιπλέον, δεδομένου ότι τα συστήματα παρακολούθησης PROWATCH Neo και οι αναλυτές RANGER Neo μοιράζονται την ίδια τεχνολογία που αναπτύχθηκε στα εργαστήρια PROMAX R+D, οι μετρήσεις και η ανάλυση ποιότητας έχουν την ίδια αξιοπιστία τόσο στους σταθερούς σταθμούς rack, όσο και στους φορητούς αναλυτές.

Πηγή: www.iptvsat.gr