Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Τα μυστικά των σημάτων FM στα πεδιόμετρα PROMAX


Το ψηφιακό ραδιόφωνο είναι διαθέσιμο στις μέρες μας σε πολλές χώρες, ωστόσο το αναλογικό ραδιόφωνο FM είναι ακόμα ανάμεσά μας, τώρα και για τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, πώς λειτουργεί το Stereo FM; Τι μπορούμε να μετρήσουμε σε αυτά τα σήματα; Ας κατανοήσουμε καλύτερα όλα αυτά τα θέματα, χρησιμοποιώντας τον προηγμένο FM analyzer στους αναλυτές φάσματος της PROMAX!

Τί υπάρχει μέσα σε ένα κανάλι FM;

Ένα κανάλι FM είναι – στην πραγματικότητα- ένα multiplex (MPX) που περιέχει τα παρακάτω υπο-φέροντα:

  • Υπο-φέρον L+R : Άθροισμα του αριστερού και του δεξιού καναλιού. Αυτό ακούμε στους μονοφωνικούς δέκτες FM.
  • Stereo πιλότος: Η παρουσία του υποδηλώνει στερεοφωνικό κανάλι και επιτρέπει επίσης την αναγέννηση των carriers των δύο υποφερόντων που ακολουθούν.
  • Υπο-φέρον L-R: Αφαίρεση του δεξιού από το αριστερό κανάλι. Συνδυάζοντας αυτές τις πληροφορίες με το υπο-φέρον L+R και τη βοήθεια του πιλότου (19 KHz), οι στερεοφωνικοί δέκτες FM μπορούν πολύ απλά να ανακτήσουν και τα δύο κανάλια ήχου.
  • Υπο-φέρον RDS: Ψηφιακές πληροφορίες για συμβατούς δέκτες.
  • Υπηρεσίες SCA: Για την κωδικοποίηση πληροφοριών με πολλούς τρόπους για επαγγελματικές ή επί πληρωμή εφαρμογές.

Πως να εμφανίσετε τα υπο -φέροντα FM;

Το FM multiplex (MPX) έχει εύρος ζώνης 100 kHz. Μπορούμε να εμφανίσουμε τη θέση των carriers χρησιμοποιώντας τη λειτουργία MPX Spectrum στα πεδιόμετρα PROMAX:

  1. Υπο-φέρον L+R.
  2. Stereo πιλότος.
  3. Υποφέρον L-R.
  4. Υπο -φέρον RDS.
  5. Υπηρεσίες SCA.

Σε αυτό το άρθρο χρησιμοποιούμε την προηγμένη επιλογή ανάλυσης FM των αναλυτών RANGER Neo.
Οι αναλυτές PROMAX, με κλιμακωτές δυνατότητες που εξαρτώνται από το μοντέλο, είναι μια σειρά εξοπλισμού με όργανα τόσο για εγκαταστάτες όσο και για αρχές ραδιοφάσματος.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

Προηγμένες μετρήσεις σε στερεοφωνικά ραδιοσήματα FM

Η παρακάτω οθόνη δείχνει με μια ματιά τα επίπεδα του αριστερού και δεξιού καναλιού και το επίπεδο καθενός από τα υπο-φέροντα που αναφέρονται (L+R και L-R):

Το κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζει τη βασική μέτρηση του επιπέδου σήματος/φέροντος και τις αποκλίσεις συχνότητας όλων των πιλότων που αποτελούν το FM multiplex (MPX).

Τί είναι η απόκλιση συχνότητας και γιατί πρέπει να τη μετράμε;

Τα αρχικά FM σημαίνουν Frequency Modulation. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίες κωδικοποιούνται αλλάζοντας τη συχνότητα σήματος με αύξηση και μείωση της συχνότητας φέροντος εντός ορισμένων ορίων. Αυτή η αλλαγή είναι η απόκλιση συχνότητας .

Μια υπερβολική απόκλιση (αυτό σημαίνει, ένα φέρον του οποίου η συχνότητα έχει μεταβληθεί υπέρμετρα) μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές σε δύο παρακείμενα κανάλια. Μπορούμε να αποφύγουμε αυτό το πρόβλημα απαιτώντας από το νόμο ορισμένα όρια απόκλισης που πρέπει να τηρούν οι ραδιοτηλεοπτικοί φορείς. Επομένως, οι αρχές RF πρέπει να μετρούν την επιπλέον απόκλιση, έτσι είναι απαραίτητος ένας αναλυτής ικανός να μετρήσει την απόκλιση FM για όλα τα φέροντα.

Στην προηγούμενη οθόνη μπορούμε να δούμε ένα ιστόγραμμα ως παράδειγμα του κανόνα ITU-R SM.1268-2: Το κίτρινο χρώμα απεικονίζει πόσα δείγματα του συνόλου έχουν φτάσει σε μια ορισμένη απόκλιση συχνότητας. Στο πράσινο (αθροιστικό), πόσα έχουν ξεπεράσει μια δεδομένη απόκλιση.

Χρησιμοποιώντας τον αναλυτή ως σταθμό παρακολούθησης της απόκλισης FM

Η δυνατότητα webControl των αναλυτών PROMAX επιτρέπει όχι μόνο τον απομακρυσμένο έλεγχο των συσκευών αλλά και την παρακολούθηση των σημάτων και την αποστολή συναγερμών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με βάση τα όρια ποιότητας που καθορίζονται από τον χρήστη.

Το webControl είναι μια δωρεάν λειτουργία που περιλαμβάνεται στάνταρ σε όλους τους αναλυτές RANGER Neo + και άνω και ενισχύει τις δυνατότητές τους. Η λειτουργία webControl επιτρέπει τη χρήση των RANGER Neo +  όχι μόνο ως πεδιόμετρα, αλλά και ως εργαστηριακό εξοπλισμό με πλήρεις δυνατότητες τηλεχειρισμού, καθώς και ως σταθμούς μέτρησης που βρίσκονται σε σταθερές ή κινητές τοποθεσίες.

 

Πηγή: https://www.iptvsat.gr