Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Τι είναι οι πίνακες Transport Stream σε ένα ψηφιακό τηλεοπτικό σήμα


Τα σήματα εκπομπής περιέχουν πολύ περισσότερες πληροφορίες εκτός από βίντεο και ήχο. Οι ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνονται σε ένα multiplex, φέρουν ένα σύνολο μεταδεδομένων που χρησιμοποιεί ο δέκτης για να βρει την υπηρεσία και να αυτορυθμιστεί για να την αποκωδικοποιήσει.

Αυτά τα μεταδεδομένα είναι οι πίνακες Transport Stream και περιέχουν τυποποιημένα δεδομένα οργανωμένα σε πίνακες τιμών. Ποια όμως ακριβώς είναι αυτά τα μεταδεδομένα;

Ποιοι είναι οι πίνακες Transport Stream

 • PROGRAM ASSOCIATION TABLE (PAT)
  Αυτός ο πίνακας υποδεικνύει τη θέση του πίνακα PMT κάθε υπηρεσίας και προσδιορίζει κάθε multiplex με το μοναδικό του PID (Packet IDentifier).
 • PROGRAM MAP TABLE (PMT)
  Προσδιορίζει τις στοιχειώδεις ροές δεδομένων που μεταφέρουν οπτικοακουστικό περιεχόμενο (βίντεο, ήχος, υπότιτλους, διαδραστικές εφαρμογές ή άλλα δεδομένα) το οποίο διαμορφώνει κάθε υπηρεσία ή πρόγραμμα. Κάθε ροή δεδομένων αναγνωρίζεται από το εκάστοτε PID.
 • TIME AND DATE TABLE (TDT)
  Διατηρεί την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα UTC (Coordinated Universal Time). Ο πίνακας TOT – εάν υπάρχει – εφαρμόζει την κατάλληλη διόρθωση ανάλογα με τη ζώνη ώρας χώρας / περιοχής.
 • NETWORK INFORMATION TABLE (NIT)
  Πληροφορίες για το δίκτυο και την οργάνωση των multiplex ή των Transport Streams. Συνδυάζοντας τα πεδία τους, κάθε TS αναγνωρίζεται μοναδικά μεταξύ όλων των εκπομπών που ρυθμίζονται στο πλαίσιο του ETSI (European Telecommunications Standards Institute).
 • SERVICE DESCRIPTION TABLE (SDT)
  Περιέχει μια περιγραφή των διαθέσιμων υπηρεσιών στο Transport Stream, ενώ μεταξύ άλλων δεδομένων καθορίζει τον τίτλο ή το όνομα της υπηρεσίας.

Επιπλέον προαιρετικοί πίνακες Transport Stream

 • EVENT INFORMATION TABLE (EIT)
  Για κάθε ψηφιακή υπηρεσία, παρέχει μια περιγραφή των τρεχόντων και μελλοντικών συμβάντων (έως και αρκετές ημέρες). Αυτές είναι οι πληροφορίες που χρησιμοποιεί ο δέκτης για τη δημιουργία του EPG (Ηλεκτρονικός οδηγός προγράμματος).
 • CONDITIONAL ACCESS TABLE (CAT)
  Αυτός ο πίνακας παρέχει πληροφορίες σχετικά με το σύστημα πρόσβασης υπό όρους που χρησιμοποιείται στο multiplex. Αυτός ο πίνακας πρέπει να υπάρχει για να ανοίξει ο δέκτης τις κρυπτογραφημένες υπηρεσίες, εάν υπάρχουν.
 • APPLICATION INFORMATION TABLE (AIT)
  Παρέχει στον αποκωδικοποιητή δεδομένα για να αποκτήσει πρόσβαση στις διαδραστικές εφαρμογές μετάδοσης, όπως το HbbTV (παρέχοντας τη διεύθυνση URL που φιλοξενεί το περιεχόμενο).
 • BOUQUET ASSOCIATION TABLE (BAT)
  Περιέχει πληροφορίες για τα μπουκέτα. Ένα μπουκέτο είναι ένα σύνολο ομαδοποιημένων υπηρεσιών που μπορεί να προέρχονται από ένα ή περισσότερα δίκτυα.
 • TIME OFFSET TABLE (TOT)
  Όπως και ο πίνακας TDT, περιέχει την τρέχουσα ημερομηνία και ώρα UTC, αλλά αυτός ο πίνακας προσθέτει τις πληροφορίες μετατόπισης της τρέχουσας ζώνης ώρας χώρας / περιοχής και παρέχει την ημερομηνία της επόμενης μετατόπισης ρολογιού DST.
 • RUNNING STATUS TABLE (RST)
  Ένα πρόγραμμα μπορεί να ξεκινήσει πριν ή μετά την καθορισμένη ώρα που ορίζεται στο EIT (Event Information Table) λόγω αλλαγών της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα. Αυτός ο πίνακας ενημερώνει γρήγορα και με ακρίβεια τις πληροφορίες για την ώρα της μετάδοσης του εκάστοτε προγράμματος.
 • STUFFING TABLE (ST)
  Μερικές φορές ο τηλεοπτικός οργανισμός πρέπει να παρακάμψει τους πίνακες Transport Stream. Αυτός ο πίνακας περιέχει αναφορές που συνδέονται με τους εκάστοτε πίνακες που πρέπει να παρακαμφθούν.

Πίνακες Transport Stream που δεν χρησιμοποιούνται στην ευρυεκπομπή

Οι ακόλουθοι πίνακες εισάγονται σε όσα Transport Streams δεν πληρούν τα πρότυπα, επειδή έχουν μερικώς αρχειοθετηθεί σε μέσα αποθήκευσης.

 • DISCONTINUITY INFORMATION TABLE (DIT)
  Εισάγεται σε σημεία μετάβασης όπου οι πληροφορίες υπηρεσίας είναι ασυνεχείς.
 • SELECTION INFORMATION TABLE (SIT)
  Περιγράφει τις υπηρεσίες και τα συμβάντα που περιέχονται σε ένα μερικώς αποθηκευμένο Transport Stream.

Τι συμβαίνει όταν ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας ρυθμίζει λανθασμένα τους πίνακες Transport Stream (TS);

Όταν τα σήματα υποβάλλονται σε επεξεργασία προκειμένου να δημιουργηθεί ένα TS, υπάρχει πιθανότητα σφάλματος, ένα παράδειγμα του οποίου είναι η χρήση πολυπλεκτών και αποπολυπλεκτών.

Στην παραπάνω περίπτωση, ο δέκτης εξαρτάται από την ανοχή σφαλμάτων του εσωτερικού του λογισμικού για την αποκωδικοποίηση των ψηφιακών υπηρεσιών. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ορισμένες μάρκες δεκτών ή κάποια μοντέλα, δεν μπορούν να αποκωδικοποιήσουν τις υπηρεσίες που αποκωδικοποιούνται εύκολα από άλλο δέκτη, ακόμα και όταν και οι δύο συνδέονται στην ίδια πρίζα και λαμβάνουν βέλτιστο σήμα RF!

Ποια εργαλεία μπορώ να χρησιμοποιήσω για να εμφανίσω τα δεδομένα πινάκων TS;

Οι αναλυτές σήματος PROMAX (μοντέλα RANGER Neo 2 , RANGER Neo 3 και RANGER Neo 4 ) ενσωματώνουν έναν αναλυτή Transport Stream, ο οποίος συνήθως συναντάται μόνο σε εργαστηριακό εξοπλισμό υπολογιστών. Οι αναλυτές TS μπορούν να εμφανίσουν …

 • Πληροφορίες που περιέχονται στους πίνακες.
 • Το bitrate κάθε υπηρεσίας.
 • Τα κρίσιμα σφάλματα στη ρύθμιση που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα.

Ως εκ τούτου, τα πεδιόμετρα RANGER Neo είναι ιδανικά όχι μόνο για εργασία πεδίου, αλλά και για την ενσωμάτωσή τους σε κέντρα ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών, επαναλήπτες, headends και γενικά επαγγελματικό περιβάλλον εκπομπής.

 

Πηγή: www.iptvsat.gr