Το T2-MI είναι ένα interface επικοιν&ome"> Η PROMAX εξηγεί: Τι είναι το σήμα T2MI και πώς αναλύεται

Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Τι είναι το σήμα T2MI και πώς αναλύεται


Το T2-MI είναι ένα interface επικοινωνίας ενσωματωμένο στα ψηφιακά επίγεια τηλεοπτικά σήματα δεύτερης γενιάς (DVB-T2), τα οποία λαμβάνονται από τους διαμορφωτές που πραγματοποιούν την ίδια τη μετάδοση. Στην πραγματικότητα, το T2-MI σημαίνει T2 Modulator Interface. Το σήμα Τ2-ΜΙ παρέχει τις παραμέτρους και τα περιεχόμενα εκπομπής στους διαμορφωτές.

Οι τεχνικοί διαχειριστές των τηλεπικοινωνιακών δικτύων, χρησιμοποιούν τις πληροφορίες T2-MI για να εξασφαλίσουν την ορθή εγκατάσταση των ψηφιακών επίγειων τηλεοπτικών δικτύων.

Οι αναλυτές φάσματος RANGER Neo 3 και RANGER Neo 4 της PROMAX, μπορούν να λαμβάνουν και να αναλύουν τα σήματα T2-MI που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή, όπως ASI-TS, IP Multicast και ακόμη από RF.

dvbt2-chain-diagram
Μπλοκ διάγραμμα ενός τυπικού συστήματος DVB-T2

 

Το T2-MI χρησιμοποιείται αποκλειστικά στo link μεταξύ της εξόδου του T2 Gateway και των εισόδων διαμορφωτών DVB-T2, μέσω TS-ASI ή IP. Το σήμα T2-MI περιλαμβάνει, εκτός από το ίδιο το σήμα DVB-T2, δεδομένα συγχρονισμού για δίκτυα SFN (μονής συχνότητας), τις ρυθμίσεις σε σχέση με κάθε PLP (Physical Layer Pipe) και τα BBFRAMES (frames βασικής ζώνης), τα οποία συγκροτούν κάθε PLP και περιέχουν τα Transport Streams προς διαμόρφωση. Μπορείτε να βρείτε στο Internet την προδιαγραφή ETSI TS 102 773, η οποία είναι ελεύθερη για χρήση.

Τι μπορούν να κάνουν με το σήμα T2-MI οι αναλυτές φάσματος PROMAX RANGER Neo 3 και RANGER Neo 4;

  • Καταγραφή του TS που περιέχει το σήμα T2-MI από πηγή σήματος RF, IPTV ή ASI-TS.
  • Αναπαραγωγή μέσω της ASI-TS εξόδου του αρχείου που είναι αποθηκευμένο στη μνήμη.
  • Ανάλυση του Transport Strem που μεταφέρει τα σήματα T2-MI.
  • Ανάλυση και έλεγχο όλων των πεδίων που ορίζονται στο σήμα T2-MI (σηματοδότηση L1, χρονική σήμανση DVB-T2, καθένα από τα PLP και BB frames, κ.λπ.).
analyse-t2-mi-promax
Ανάλυση του σήματος T2-MI με αναλυτή RANGER Neo

 

Οι αναλυτές RANGER Neo 3 και RANGER Neo 4 μπορούν επίσης να επιλέξουν ένα συγκεκριμένο PLP και να ενεργοποιήσουν τον Transport Stream Analyzer για να αναλύσουν τα TS που μεταφέρονται μέσα. Στο παρακάτω παράδειγμα λαμβάνουμε μέσω ενός IP Multicast stream ένα σήμα Τ2-ΜΙ, από το οποίο εξάγουμε και αναλύουμε τους πίνακες PSI / SI από το transport stream που μεταφέρεται στο PLPID = 17.

select-plp-promax
Λήψη σήματος T2-MI και εξαγωγή των πινάκων PSI / SI στον αναλυτή φάσματος RANGER Neo 4

 

Πηγή: https://www.iptvsat.gr