Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Πώς να χρησιμοποιήσετε τον αναλυτή φάσματος στα πεδιόμετρα HD RANGER και RANGER Neo


Ο αναλυτής φάσματος είναι μια βασική λειτουργία στα πεδιόμετρα. Δεδομένου ότι πολλοί επαγγελματίες τεχνικοί έχουν συνηθίσει να χρησιμοποιούν βασικό αναλογικό εξοπλισμό, δεν εκμεταλλεύονται πλήρως τους επαγγελματικούς αναλυτές φάσματος που βρίσκονται ενσωματωμένοι στα όργανα HD RANGER και RANGER Neo .

Πως να ξεκινήσετε και να προσαρμόσετε τον αναλυτή φάσματος

Πατώντας το πλήκτρο που απεικονίζει τον αναλυτή φάσματος, αποκτάτε πρόσβαση διαδοχικά σε 3 σχεδιασμούς οθόνης που προσαρμόζονται στις προτιμήσεις του χρήστη. Μπορείτε να αλλάζετε οθόνες ανά πάσα στιγμή, διατηρώντας τη θέση του κέρσορα και τις ρυθμίσεις του αναλυτή.

Αυτές είναι οι τρεις διεπαφές του αναλυτή φάσματος:

SPECTRUM 1/3 : Φάσμα που εμφανίζει τις μετρήσεις του καναλιού που βρίσκεται κάτω από τον κέρσορα και μια μπάρα κατάστασης που εμφανίζει τις πληροφορίες αποκωδικοποίησης.

SPECTRUM 2/3 : Η αποκωδικοποιημένη τηλεοπτική εικόνα σε ένθεση με ήχο.

SPECTRUM 3/3 : Είναι η βασική λειτουργία, η οποία εμφανίζει το φάσμα σε πλήρη οθόνη. Πολύ χρήσιμο για την ευθυγράμμιση των κεραιών.

Πως να κινηθείτε στο φάσμα μετακινώντας το joystick αριστερά ή δεξιά

Η συμπεριφορά του joystick εξαρτάται από την ένδειξη του εικονιδίου στην επάνω δεξιά γωνία. Πατώντας το joystick, επιτρέπεται την εναλλαγή μεταξύ μιας από αυτές τις δύο συμπεριφορές:


Αυτό το εικονίδιο απεικονίζει τη συμπεριφορά του joystick στη λειτουργία αναλυτή φάσματος: FR ή CH αλλάζει τη συχνότητα ή τον αριθμό καναλιού που βρίσκεται ο κέρσορας.
Το SP τροποποιεί το εύρος του SPAN

  • Κάθε φορά που το εικονίδιο εμφανίζει FR ή CH , μετακινώντας το joystick αριστερά και δεξιά, ο κέρσορας θα κινηθεί αντίστοιχα κατά συχνότητα ή ανά κανάλι σύμφωνα με το τρέχον channel plan.
  • Όταν το εικονίδιο δείχνει SP, θα αυξηθεί ή θα μειωθεί το SPAN.

Πώς να μεταβείτε μεταξύ συντονισμού συχνότητας ή καναλιών;
Πατώντας F1 θα έχετε πρόσβαση στο μενού Tuning. Χρησιμοποιήστε το joystick (ή την οθόνη αφής) για να μετακινήσετε τον κέρσορα στην επιλογή “Tune by” και επιλέξτε “Channel” ή “Frequency”. Μπορείτε επίσης να αλλάξετε το τρέχον
channel plan από αυτό το μενού μέσω της επιλογής “Channel plan“.

Πώς να εισαγάγετε χειροκίνητα μια συχνότητα;
Πατώντας F1 θα έχετε πρόσβαση στο μενού Tuning. Όποτε συντονίζουμε με συχνότητα, μπορούμε να αλλάξουμε το “Central Freq.” (κεντρική συχνότητα) εισάγοντας χειροκίνητα μια συχνότητα σε MHz.


Πώς μπορείτε να αλλάξετε μεταξύ των ρυθμίσεων συντονισμού και πώς να ρυθμίσετε χειροκίνητα μια συχνότητα


Όταν υπάρχει ψηφιακό ή αναλογικό κανάλι όπου βρίσκεται ο κέρσορας, ο αναλυτής το αναγνωρίζει και το αποκωδικοποιεί αυτόματα, χωρίς να χρειάζεται ο χρήστης να καθορίσει οποιαδήποτε παράμετρο. Για να γίνει αυτό, το όργανο θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία SPECTRUM 1/3 ή SPECTRUM 2/3

Πως να αλλάξετε το επίπεδο αναφοράς φάσματος χρησιμοποιώντας το joystick

Για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο αναφοράς του φάσματος, μετακινήστε το joystick προς τα επάνω ή προς τα κάτω αντίστοιχα.

Πως να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής στον αναλυτή φάσματος

Οι περισσότεροι από τους αναλυτές HD RANGER και RANGER Neo της PROMAX, διαθέτουν οθόνη αφής που διευκολύνει τη λειτουργία του αναλυτή φάσματος, επειδή με μόνο τρεις χειρονομίες, έχουμε πρόσβαση στο σύνολο των πιο κοινών επιλογών:


Πώς να χρησιμοποιήσετε την οθόνη αφής για τον έλεγχο του αναλυτή φάσματος

  • Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά το φάσμα για να μετακινήσετε το γράφημα.
  • Αγγίξτε (tap) μια θέση του φάσματος για να τοποθετήσετε τον κέρσορα.
  • Σύρετε προς τα επάνω ή προς τα κάτω το γράφημα για να αλλάξετε το επίπεδο αναφοράς.
  • Αγγίξτε (tap) την ετικέτα SPAN για να αλλάξετε το επίπεδο ζουμ.
  • Αγγίξτε (tap) την ετικέτα SPECTRUM 1/3 για να αλλάξετε τις λειτουργίες οθόνης.

Πηγή: https://www.iptvsat.gr