Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Η PROMAX εξηγεί: Πώς να χρησιμοποιήσετε προσομοίωση IF για έλεγχο εγκατάστασης RF


Με τη χρήση προσομοίωσης IF είναι δυνατή η πιστοποίηση της απόδοσης μιας εγκατάστασης διανομής RF μέσω ομοαξονικού καλωδίου. Ας δούμε τέσσερις μεθόδους, για να ελέγξουμε ότι το σήμα που φτάνει σε κάθε πρίζα, διαθέτει την καλύτερη δυνατή ποιότητα χρησιμοποιώντας προσομοιωτές PROMAX IF και πεδιόμετρα.

Ο προσομοιωτής IF ή γεννήτρια πιλότων είναι ένα όργανο που παράγει σταθερά βαθμονομημένα σήματα σε συχνότητα και στάθμη, προκειμένου να επαληθεύσει την απόδοση μιας εγκατάστασης διανομής μέσω ομοαξονικού καλωδίου, επιτρέποντας την εξισορρόπηση της ζώνης IF με όργανα μέτρησης όπως πεδιόμετρα.

Μέθοδος 1: Γενικός Έλεγχος Εγκατάστασης IF

Παρεμβάλλετε τη γεννήτρια στην αρχή του συστήματος διανομής για να ελέγξετε.

Ρυθμίστε τη γεννήτρια. Εάν είναι δυνατόν, προσαρμόστε ρυθμίσεις όπως τις στάθμες των πιλότων. Απαιτείται να γνωρίζουμε τη συχνότητα και το επίπεδο των πιλοτικών σημάτων ώστε να λάβουμε μετρήσεις στο επόμενο βήμα.

Επαληθεύστε τη στάθμη λήψης πιλότων με τον αναλυτή φάσματος. Πραγματοποιήστε μια μέτρηση αναφοράς πιλότων. Στη συνέχεια, πηγαίνετε στην πρίζα, τοποθετήστε το δείκτη πάνω στους πιλότους, λάβετε τις μετρήσεις και συγκρίνετε με τις μετρήσεις αναφοράς για να βρείτε την εξασθένηση.


(1) Παρεμβάλλετε τη γεννήτρια  (2) Ρυθμίστε τους πιλότους. (3) Ελέγξτε τη λήψη σε κάθε πρίζα.

Μέθοδος 2: Χρησιμοποιήστε έναν αναλυτή PROMAX

Το βήμα 3 της παραπάνω μεθόδου, μπορεί να επιταχυνθεί με τη χρήση ενός πεδιόμετρου Promax RANGER Neo, επειδή αυτά τα όργανα περιλαμβάνουν τη λειτουργία ATTENUATION TEST με τις εξής δυνατότητες:

  • Μέτρηση αναφοράς των πιλότων απευθείας από τη γεννήτρια, προκειμένου να συγκριθεί αργότερα με τη λήψη στις πρίζες.
  • Εμφανίζονται μόνο οι πιλότοι αγνοώντας τα υπόλοιπα σήματα της μπάντας, καθιστώντας τη δουλειά σας πιο εύκολη και πιο γρήγορη.
  • Λειτουργία pass / fail με ρυθμιζόμενο κατώφλι για κάθε πιλότο.
  • Ενσωμάτωση στο datalogger και κατ’ επέκταση στα report μετρήσεων για την παροχή των αποτελεσμάτων στα πιστοποιητικά που παραδίδονται στον πελάτη.


ATTENUATION TEST σε ένα πεδιόμετρο PROMAX: Στην οθόνη εμφανίζονται μόνο οι πιλότοι, χρησιμοποιώντας ένα κατώφλι pass / fail, για πιο εύκολη κατανόηση των δοκιμών με μια γεννήτρια πιλότων.

Μέθοδος 3: Χρήση γεννήτριας πιλότων που μπορεί να ρυθμιστεί σε συχνότητα και στάθμη

Μπορούμε να επιτύχουμε ακόμη μεγαλύτερη αποδοτικότητα στην πιστοποίηση των εγκαταστάσεων, χρησιμοποιώντας μια γεννήτρια πιλότων όπως η PROMAX RP-110 , επειδή περιλαμβάνει μια σειρά από μοναδικά χαρακτηριστικά:

  • Μπορεί να παράγει έως 6 τόνους.
  • Επιτρέπει την προσαρμογή τόσο της συχνότητας όσο και της στάθμης ανεξάρτητα για κάθε τόνο.
  • Ισχύει για επίγεια ψηφιακή, καλωδιακή και δορυφορική, διότι καλύπτει CATV ζώνες ανόδου και καθόδου, καθώς και L band (5 έως 2150 MHz).
  • Επιτρέπει αποθήκευση πολλών σετ ρυθμίσεων. Χρήσιμο για να μην χάνετε χρόνο πραγματοποιώντας κάθε φορά εκ νέου τις ρυθμίσεις χειροκίνητα.
  • Ο σχεδιασμός της είναι βελτιστοποιημένος ώστε να επιτρέπει πέντε ώρες αυτονομία της μπαταρίας, αρκετές για να γίνει έλεγχος ολόκληρης της εγκατάστασης.
  • Μπορεί να διαχειριστεί από τον Η / Υ για ρύθμιση όλων των παραμέτρων και δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των σετ ρυθμίσεων.


Το interface της γεννήτριας πιλότων RP-110

Μέθοδος 4: Χρήση της μέτρησης TILT για δίκτυα CATV

Η ανάμειξη της γεννήτριας RP-110 και των αναλυτών PROMAX RANGER Neo, είναι ιδανική για τον έλεγχο της καμπύλης ενίσχυσης στα δίκτυα CATV. Οι πιλότοι RP-110 μπορούν να ρυθμιστούν στις επιθυμητές συχνότητες για εκτέλεση της δοκιμής TILT. Σε απομακρυσμένη θέση, η λειτουργία TILT των αναλυτών RANGER Neo, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της σωστής λειτουργίας των ενισχυτών του ομοαξονικού δικτύου.


Τα πεδιόμετρα RANGER Neo περιλαμβάνουν την λειτουργία TILT για δίκτυα CATV. Με ένα RP-110 είναι δυνατόν να δημιουργηθούν πιλότοι στις σωστές συχνότητες για να ελέγξετε την απόκριση ενίσχυσης.

Πηγή: https://www.iptvsat.gr