Ολοκληρώθηκε η έκθεση Creta Electronix 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης

Dynamic echoes analysis σε όλα τα HD Ranger ακόμα και στο HD RANGER Lite


Τα σύγχρονα σοβαρά πεδιόμετρα προσφέρουν στον τεχνικό πολύ ουσιαστικά εργαλεία για να μπορέσει να κάνει σωστά τη δουλειά του.
Πέρα από τις κλασσικές μετρήσεις MER, CBER, VBER, C/N, Noise Margin κλπ, υπάρχουν αρκετές ειδικές μετρήσεις (MER by Carrier, Merogram, Spectrogram κλπ) οι οποίες στις δύσκολες εγκαταστάσεις δίνουν πολύτιμες πληροφορίες, “δείχνουν” την αιτία του προβλήματος και φυσικά τη λύση του.

Μία από αυτές τις μετρήσεις-εργαλεία, είναι η δυναμική ανάλυση των ανακλάσεων (Dynamic Echoes Analysis), όπου φυσικά σαν Echoes δεν λογίζονται μόνο οι ανακλάσεις, αλλά και κάθε σήμα που έχουμε στη λήψη μας από διαφορετικούς πομπούς στο SFN.
Η λειτουργία Dynamic Echoes Analysis υπάρχει στο κορυφαίο HD Ranger 2, στο μεσαίου κόστους HD Ranger+, αλλά ακόμα και το πολύ οικονομικό μοντέλο της σειράς το HD Ranger Lite., δείχνοντας με αυτό τον τρόπο πως οι νέες & απαραίτητες στη ψηφιακή εποχή προηγμένες μετρήσεις δεν είναι προνόμιο μόνο των κορυφαίων και ακριβών πεδιομέτρων.

Η αξία αυτών των μετρήσεων που δίνονται ταυτόχρονα σε πίνακα, αλλά και σε οπτική ανάλυση, έγκειται στη δυνατότητα τους να μας πουν ποιος είναι ο λόγος για τον οποίο ενώ έχουμε ισχυρό σήμα με καλές τιμές σε MER, CBER, C/N κλπ, ο δέκτης μας αδυνατεί να συγχρονίσει.

Στο 1ο σχήμα παρακάτω μπορούμε να δούμε πως ενώ το σήμα μας έχει ικανοποιητική ισχύ και ψηφιακά χαρακτηριστικά, αδυνατεί να συγχρονίσει επειδή υπάρχουν φέρουσες έξω από το παράθυρο που επιτρέπει το Guard Interval της εκπομπής.
 

Στο 2ο σχήμα παρακάτω φαίνεται πως με διαφορετικό προσανατολισμό της κεραίας (όχι στις καλύτερες τιμές για τα MER, CBER, C/N) είναι δυνατό να “μαζέψουμε” μέσα στο παράθυρο τα σήματα από τις πολλαπλές λήψεις και φυσικά να έχουμε συγχρονισμό του σήματος.
Είναι από τις κλασσικές περιπτώσεις όπου ένας τεχνικός με πεδιόμετρο περιορισμένων δυνατοτήτων, μετρά όλες τις τιμές των ψηφιακών παραμέτρων, τις βρίσκει σωστές και δεν μπορεί να εξηγήσει για ποιο λόγο δεν μπορεί να δώσει λύση στον πελάτη του, ενώ ο τεχνικός που έχει στη διάθεση του τα πρόσθετα εργαλεία της νέας σειράς πεδιομέτρων HD Ranger εντοπίζει εύκολα το πρόβλημα και δίνει άμεσα τη σωστή λύση …

Στο 3ο σχήμα βλέπουμε ένα αντίστοιχο παράθυρο όπου όμως το εύρος του είναι χρονικά μεγαλύτερο, επειδή το Guard Interval σε αυτή την περίπτωση έχει τιμή 1/4 και επιτρέπει διαφορετικές διαδρομές σε διαφορά απόστασης 75 Km, σε αντίθεση με τα σχήματα 1 & 2 όπου το Guard Interval έχει τιμή 1/8 και η μέγιστη επιτρεπόμενη διαφορά διαδρομής είναι 37,5 Km.
Το πινακάκι κάτω από το διάγραμμα μας δίνει αναλυτικά στοιχεία για το πόσα db είναι χαμηλότερη η κάθε φέρουσα από την ισχυρότερη φέρουσα, πόση καθυστέρηση έχει σε μίκρο second σε σχέση με αυτήν και πόση είναι η διαφορά διαδρομής σε χιλιόμετρα.

Είναι σημαντικό να τονίσουμε πως η λειτουργία Dynamic Echoes Analysis είναι διαθέσιμη όχι μόνο στα ακριβά πεδιόμετρα της PROMAX, αλλά σε όλα τα όργανα της σειράς HD Ranger - ακόμα και στο οικονομικότερο μοντέλο HD RANGER Lite.

Ειδικές λεπτομέρειες για τις εξαιρετικές δυνατότητες όλων των νέων μοντέλων, τα αναλυτικά χαρακτηριστικά τους και των ειδικών σύγχρονων μετρήσεων που παρέχουν, υπάρχουν στην κεντρική σελίδα της PROMAX: www.promaxelectronics.com, στην ιστοσελίδα της PROMAX Hellas: www.promax.gr.

Περισσότερες πληροφορίες για ειδικά όργανα της εταιρείας, τις τιμές τους και ότι άλλο μπορεί να χρειαστείτε, στο 210 9852935 ή το info@promax.gr, αλλά και στο δίκτυο των συνεργατών μας.