Καλωσήλθατε στο νέο site της PROMAX Hellas

Η PROMAX εξηγεί Πώς η λειτουργία PASS FAIL μπορεί να στραφεί εναντίον σας


Η λειτουργία PASS / FAIL χρησιμοποιείται ευρέως σε όργανα μέτρησης. Συγκεκριμένα, μιλώντας για μετρητές ισχύος πεδίου, μπορεί να γίνει ένας καλός σύμμαχος για τον γρήγορο έλεγχο σημάτων, το οποίο μετατρέπεται σε δίκοπο μαχαίρι στα χέρια των χρηστών, εάν δεν γνωρίζουν τι κάνουν ..

Στον κόσμο της μετάδοσης σήματος, δεν μπορεί κανείς να υποθέσει ότι ένα σήμα λαμβάνεται σωστά μόνο και μόνο επειδή φτάνει σε αποδεκτά επίπεδα ισχύος, MER, κ.λπ. Είναι απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένες μεταβλητές που δεν μπορούν να διαγνωστούν από μια απλή λειτουργία PASS / FAIL. Αμέσως παρακάτω θα δούμε περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο έλεγχος της πίεσης τριών ελαστικών αρκεί για να εκτιμηθεί η πίεση του τέταρτου;

Ορισμένοι μετρητές ισχύος πεδίου μετρούν τα επίπεδα ποιότητας από έναν ορισμένο αριθμό καναλιών και στη συνέχεια καθορίζουν εάν ολόκληρη η μπάντα καθίσταται PASS ή FAIL.

Αυτό δεν έχει νόημα. Η ποιότητα λήψης όλων των καναλιών δεν πρέπει να εκτιμάται από τη μέτρηση μερικών.

Η λειτουργία pass / fail δεν είναι αρκετή… γιατί;

Όταν μιλάμε για μετρητές ισχύος πεδίου, παρόλο που όταν η κατάσταση σήματος είναι PASS, το σήμα είναι καταδικασμένο να αποτύχει σε σύντομο χρονικό διάστημα εάν οι μετρήσεις δεν είναι κατανοητές. Οι μετρήσεις πρέπει να γίνουν κατανοητές , δηλαδή να μην υποκύψουν στον πειρασμό της εύκολης εργασίας εστιάζοντας μόνο στο αποτέλεσμα της δοκιμής PASS / FAIL.

  • Αν και το MER ενός σήματος «περνά» επειδή βρίσκεται εντός του ορίου ποιότητας, είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τη μέτρησή του και το όριο QEF (Quasi-Error Free), προκειμένου να εκτιμήσουμε εάν αυτά τα δύο είναι πολύ κοντά.
  • Παρόλο που η ισχύς ενός σήματος «περνά», είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να εκτιμήσουμε εάν πλησιάζει το μέγιστο όριο ή όχι, προκειμένου να αποφύγουμε τυχόν ανισορροπία των ενισχυτών, η οποία θα προκαλέσει κορεσμό.
  • Παρόλο που όλοι οι δείκτες ενός σήματος είναι pass , είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε πώς να κατανοήσουμε το φάσμα, προκειμένου να προβλέψουμε την παρουσία σποραδικών παρεμβολών, παραμορφώσεων ενισχυτών όπως ώμοι ή την ύπαρξη γειτονικών καναλιών κινητής τηλεφωνίας.
  • Ακόμη και αν ένα επίγειο τηλεοπτικό σήμα «περνά» , είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε και να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία ανάλυσης δυναμικής ηχώ, προκειμένου να ελαχιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των ανακλάσεων σήματος στα κτίρια και τα στοιχεία εδάφους.

Εκτός από όλα όσα έχουμε επισημάνει, η εστίαση στο αποτέλεσμα της λειτουργίας PASS / FAIL που βασίζεται σε προκαθορισμένα κατώτατα όρια, ενέχει έναν άλλο κρυφό κίνδυνο: Το γεγονός ότι τα κατώτατα όρια ποιότητας εξαρτώνται από τη χώρα και ακόμη και από την εκάστοτε περιοχή της ίδιας χώρας. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση της Γαλλίας:

  • Ένα εθνικό κανάλι DTT, διαμορφωμένο σε 64QAM, πρέπει να έχει MER τουλάχιστον 20 dB.
  • Ένα τοπικό κανάλι DTT, διαμορφωμένο σε 16QAM, πρέπει να έχει MER τουλάχιστον 10 dB.

Λοιπόν, πρέπει να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία pass / fail;

Η λειτουργία pass/fail είναι ένας καλός σύμμαχος για εκείνους τους μετρητές ισχύος πεδίου που είναι εγκατεστημένοι σε μια σταθερή τοποθεσία ή σε rack, επειδή τα καθορισμένα από τον χρήστη κατώτατα όρια ποιότητας και το περιβάλλον εργασίας θα παραμείνουν σταθερά, όπως και το όργανο. Δηλαδή, το pass/fail είναι κατάλληλο για περιπτώσεις εξοπλισμού που προορίζεται για monitoring σημάτων!

Συστήματα Monitoring

Τι γίνεται με την εργασία στο πεδίο; Σαφώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η λειτουργία pass/fail, αλλά μόνο στα χέρια των επαγγελματιών που γνωρίζουν τι κάνουν, με μια εργασιακή εμπειρία που τους επιτρέπει να χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία του μετρητή ισχύος πεδίου. Ο άνθρωπος – και όχι το όργανο – είναι εκείνος που πρέπει να αξιολογεί την ποιότητα του σήματος και να βασίζεται σε όλα τα εργαλεία που προσφέρονται από τον αναλυτή, όχι μόνο στο αποτέλεσμα PASS / FAIL !

Πηγή: https://www.iptvsat.gr